Regulamin

Regulamin

PROCES REZERWACJI

 1. Rezerwacji dokonujemy poprzez drogę mailową bądź telefoniczną.
 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30%
  wartości usługi w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji (liczy się data zaksięgowania środków na koncie bankowym właściciela).
  Loox Ostrovo Tomasz Pacyniak 38 1160 2202 0000 0004 8318 6899 NIP 839 29 32 836
 3. W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Pozostała część w wysokości 70 % wartości usługi  powinna zostać opłacona w dniu przyjazdu przy odebraniu kluczy do apartamentu.
 5. Oferta jest bezzwrotna
 6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 7. W przypadku woli otrzymania faktury Vat za Usługi  Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.

DOBA HOTELOWA I MELDUNEK

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zameldowanie po godz. 20:00 wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50zł.
 3. Opłata klimatyczna jest w cenie pobytu

UDOGODNIENIA I SPOSÓB KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z sauny i jacuzzo-bani odbywa się tylko i wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu u Właściciela godziny chęci skorzystania z usługi. Usługa jest bezpłatna.
 2. Zniszczenie któregokolwiek elementu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości oszacowanej szkody przez Właściciela.
 3. Rowery wynajmowane są w kwocie 50 zł / dobę. Wydawane i odbierane są przez Właściciela. Oddanie roweru w stanie uszkodzonym wiążę się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 400zł.
 4. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. Obowiązuje zakaz grillowania na tarasie i chodnikach.
 5. Na niestrzeżonym parkingu na terenie obiektu przysługuje jedno miejsce parkingowe na każdy apartament. Dodatkowe miejsce parkingowe 20 zł/doba
 6. Korzystanie z trampoliny, placu zabaw i przestrzeni wspólnej jest bezpłatne. Zniszczenie któregokolwiek elementu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości oszacowanej szkody przez Właściciela.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia apartamentów, przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są  do zapewnienia im opieki w szczególności podczas użytkowania jacuzzi, trampoliny,  przebywania na placu zabaw oraz w sali zabaw.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb wewnątrz domku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem wysokości 1000 zł.
 6. Zabrania się używania w apartamentach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentów.
 7. Nie przyjmujemy zwierząt.
 8. Na terenie ośrodka przebywać mogą jedynie osoby zameldowane. Wejście do ośrodka osoby zewnętrznej wiąże się z obowiązkowym uiszczeniem opłaty w wysokości 100zł/ os umożliwiającej korzystanie z dodatkowych usług.
 9. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00
 10. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.
 12. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do pozostawienia apartamentu w czystości  włączając w to  umycie naczyń oraz usunięcie wszelkich odpadów. W przypadku znacznych naruszeń Najemca zostanie obciążony kwotą za dodatkowe sprzątanie w wysokości 150 PLN.
 13. Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonej godziny wymeldowania. Opóźnienie zawinione przez Najemcę spowoduje naliczenie opłaty w wysokości równej należności za kolejną dobę najmu.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów, które znajdują się na zewnątrz obiektu.
 2. Istnieje możliwość wymiany pościeli (20zł/kpl) oraz ręczników (15zł / kpl)
 3. Istnieje możliwość wyprania prywatnej odzieży w kwocie 20zł/ pralkę
 4. Obiekt wraz z częścią zewnętrzną jest ogrodzony i monitorowany. Nie mniej jednak Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na w/w terenie.
 5. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w apartamentach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 6. Istnieje możliwość depozytu wartościowych przedmiotów u Właściciela z pokwitowaniem.
 7. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.
 8. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do puszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 9. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z  wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
 11. Zgłoszenie reklamacji odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej:  looxostrovo@gmail.com
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.